Cenik

CHOOSE

Your Plan

Disk Space

Disk Space

Price

paket 1

2-mesečna karta

treningi 1x tedensko (90 min)

60€

paket 2

2 - mesečna karta

treningi 2x tedensko (90 min)

90€

paket 3

2-MESEČNA KARTA

treningi 3x tedensko (90 min)


100€

PRIPOROČAMO

PAKET MINI

2 - MESEČNA KARTA

pionirji (60 min treningi)

TRENINGI 2X TEDENSKO

70€


CHOOSE

Your Plan

Disk Space

Price

paket 4

letna karta

treningi 1x tedensko (90 MIN)

240€

paket 5

letna karta

treningi 2x tedensko (90 MIN)

370€

paket 6

LETNA KARTA

treningi 3x tedensko (90 MIN)

400€

paket MAXI

LETNA KARTA

pionirji (60 min treningi)

270€


Podružnice

2-MESEČNA KARTA

treningi 1x tedensko (60 min)


50€

Cena 2-mesečne karte (60min/1x tedensko) za podružnice je 50€

POPUST: 25% za drugega vpisanega otroka, – 50% za tretjega, – 75% za 4. in več vpisanih otrok

Plačilo udeležbe na tečajih se izvede pred pričetkom plesnega tečaja, najkasneje do 15-ga v tekočem mesecu (ali v enkratnem znesku za celoletno karto). Ob vpisu udeleženec podpiše pristopno izjavo. Udeleženec se s podpisom pristopne izjave zavezuje, da bo poravnal vse stroške tečaja, tudi v primeru, da bo vaje prenehal obiskovati pred zaključkom tekočega meseca.

Plačilo plesnega programa poravnate na podlagi izstavljene položnice. Na položnici je opredeljen plačilni rok za plačilo novega plačilnega obdobja.

Udeležba na plesnih tečajih je prostovoljna in na lastno odgovornost posameznika. Nezgodno zavarovanje strank ni vključeno v ceno storitev.

Dejavnost izvajanja plesnih tečajev v plesni šoli poteka vsak dan v tednu, letno v časovnem obdobju 10 mesecev – od 1. septembra do 25. junija. Ne poteka pa v vnaprej objavljenih posameznih terminih v času praznikov in šolskih počitnic.

Cene veljajo za eno osebo, za razpisane plesne programe za otroke in mlade.